Tip Testleriyle Gelen Tam Güvenlik

Tip Testleriyle Gelen Tam Güvenlik

Orpan, IEC61439-1 uluslararası standardına göre test edilmiş elektrik pano sistemidir. Bu standart doğrultusunda Orpan Panoları ve tüm özelleştirilmiş dağıtım tipleri ile cihaz-bara bağlantıları aşağıdaki 7 tip testine tabi tutulmuşlardır.
 
1. Sıcaklık artış sınırlarının doğrulanması 
2. Dielektrik niteliklerinin doğrulanması 
3. Kısa devre dayanımının doğrulanması 
4. Koruyucu devre sürekliliğinin doğrulanması 
5. Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının doğrulanması 
6. Mekanik çalışmanın doğrulanması 
7. IP koruma derecesinin doğrulanması.
 
Bununla birlikte, Schneider Electric'in Sertifikalı Orpan Partnerleri tarafından montajı tamamlanmış her Orpan panosu için aşağıdaki 3 ayrı rutin test gerçekleştirilerek kalite onaylanmakta ve çifte garanti sunulmaktadır.
 
1. Kablo bağlantılarının ve elektriksel çalışmanın denetlenmesi, 
2. Dielektrik testleri, 
3. Koruyucu tedbirlerin ve koruyucu devrenin elektriksel sürekliliğinin denetlenmesi.
 
Orpan'la can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla enerjili parçalara direkt ya da indirekt temas engellenebilmekte ve kısa devre akımlarının yarattığı hasarların bölmelenen parçalar arasında kısıtlanması sağlanabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Orpan ile IEC 61439-1 uluslararası standartlarında tanımlanan Form 1, Form 2a/b, Form 3a/b ve Form 4a/b bölmelendirmelerini yapmak mümkün olmaktadır.
 
Her fider veya fider grubunda, cihazların optimum ve güvenli montajına izin veren özel bir montaj/önyüz plakası bulunmaktadır. Bu sayede yanlış montaj sonucu olaşabilecek her türlü hatanın önüne geçilebilmektedir. Aynı şekilde güç devresi ve cihaz bağlantılarında test edilmiş prefabrike çözümlerin kullanılması ile bağlantıların montajında da hiçbir hataya yer bırakılmamaktadır.
 
Orpan'ın esnek ve modüler yapısı, ihtiyaç ve isteklerinize göre değiştirme, ekleme ve çıkarma yapmanıza olanak verir.
 
• Panolar yan yana, arka arkaya ya da açı oluşturacak şekilde birleştirilebilirler. 
• Gerekli koruma seviyesine göre seçilir ve kolayca değiştirilebilir. 
• Düz veya şeffaf kapılar sağa/sola açılabilir. 
• İstendiğinde, erişim kontrolünün sağlanması için kapı kilidi değiştirilebilir.